Adóváltozások 2020

Milyen fontos adóváltozások vannak 2020-ban?

A legfontosabb változások az alábbi területeken jelentek meg:

  • a számlaadat szolgáltatásban, illetve a számlázásban
  •  a szociális hozzájárulási adó,   
  • személyi jövedelemadó (SZJA)
  • kisvállalkozói adó (KIVA)
  • társasági és osztalékadó (TAO)
  • járulékok (egészségügyi szolgáltatási járulék, minimális járulékfizetési kötelezettség bevezetése,)
  • Eva
  • számviteli törvény.

Természetesen máshol is találunk változásokat, például az áfa esetében a vevőkészleteket illetően voltak módosítások, de módosult a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfája is 18% -ról 5%-ra csökkent. A helyi adóknál az alapítványok adómentességére vonatkoznak új rendeletek, de ezek már inkább egy speciális körre vonatkozó új jogszabályi rendelkezések, nem érintenek általánosan mindenkit.

Mit kell tudni a számlaadat-szolgáltatás változásáról?

A számlaadat szolgáltatásban idei év júliusától megszűnik a 100.000,- Ft-os értékhatár és helyette már minden olyan számláról adatot kell adnunk az adóhatóság felé melyet egy belföldi ügyletről egy másik belföldi adóalany felé állítunk ki. nemcsak az áfa alanyoknak, hanem az alanyi mentes vállalkozásoknak is teljesíteni kell ezt a feladatot. Ami még változott az a jelentés határideje, ugyanis az öt napról négy napra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a számla kézzel történő kiállítását követően 4 napon belül a webes felületen fel kell töltenünk az adatokat. Természetesen annak, aki számlázó programmal dolgozik, a programok továbbra is azonnal továbbítják az NAV felé az adatokat.

A jövő évben január 1-től pedig a kör bővül és a belföldi adóalanyok mellett már a magánszemélyi partnerekre is kiterjed, sőt bizonyos esetben a külföldön történő értékesítésre is.  Kivételt csak az egyablakos rendszeren keresztül elszámolt, másik EU-tagállamban teljesített ügyletek képeznek.

Mi változott a számlázásban?

A számla kiállításának időpontja változott. Eddig a teljesítést követően 15 nap állt a rendelkezésünkre, most ez megváltozott és 8 napon belül el kell készítenünk a számlát.

Az online adatszolgáltatás miatt igen fontos, hogy minden vevőnek az adószámát elkérjük, különben nem tudjuk majd rögzíteni.

Munkabér adózás, számlázás

Mit kell tudni a szociális hozzájárulási adó változásáról?

A szociális hozzájárulási adó mértéke 18,5%, valamint 2020. július 1-től általános járulékmentesség illeti meg a saját jogú nyugdíjasokat. A 18,5%-os szociális hozzájárulás tartalmazza a nyugdíjjárulékot, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a munkaerő piaci járulékot is, mivel a járulék kötelezettségek összevonásra kerültek. Tulajdonképpen egyetlen egy járulék lesz, melynek neve társadalombiztosítási járulék.

Mit kell tudnunk az SZJA adóváltozásról?

Az SZJA-ban a négy vagy több gyermekes édesanyák kaptak adómenteséget, azaz a munkaviszonyból, vagy más hasonló nem önálló jogviszonyból származó jövedelme után nem kell a személyi jövedelemadót fizetniük.

Növekszik a családi adókedvezmény maximálisan igénybe vehető összege is, hiszen egységesítésre került a szociális hozzájárulás, így már a teljes 18,5%-ot igénybe lehet venni.  (Korábban csak 17%-ig, hiszen a 1,5%-os munkaerő-piaci járulékkal szemben nem volt elszámolható.)

Mit kell tudnunk a társasági adó változásáról?

A legfontosabb változás a társasági és osztalékadóban, hogy a feltöltési kötelezettséget megszűntették.

Miben változott a kisvállalkozói adó (KIVA)?

A kisvállalkozói adó mértéke január 1-vel 13%-ról 12%-ra csökkent. A kiva megfizetésével a vállalkozás mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és adóbefizetése alól.

Mit kell tudni az egészségügyi szolgáltatási járulék változásáról?

Először is megemelkedik az összege, vagyis havonta 7710,- Ft-ot kell fizetni. Fontos azt is megjegyezni, hogy aki nem fizeti, az 3 hónap után már nem jogosult egészségügyi ellátás igénybevételére. Kiemelném azt is, hogy azoknak is fizetnie kell, akik egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgoznak, illetve fizetés nélküli szabadság idejére is!

Mit jelent a minimális járulékfizetési kötelezettség?

Bevezetésre került az úgynevezett minimális járulékfizetési kötelezettség, ami tulajdonképpen a minimálbér 30%-nak (vagyis 161.000,- Ft x 30% = 48.300,- Ft) megfelelő összeg.  Ez azt jelenti, hogy ha valaki munkaviszony keretében heti pár órában van bejelentve (például ügyvezető) és a minimálbérrel arányosan kapja a fizetését, annak a járulékfizetési kötelezettsége a többszörösére fog emelkedni. A tényleges jövedelem és a minimum járulék közötti különbözetet a magánszemélynek kell megfizetnie! Itt nem érvényesül az összeszámítási szabály, vagyis a minimum járulékot minden jogviszony vonatkozásában egyedileg kell meghatározni.

Mit kell tudnunk az EVA-ról?

Az EVA 2020. január 1-vel megszűnt. Elvileg január 15-ig kellett ez az evásoknak ez ügyből kifolyólag nyilatkozatot tennie arról, hogy az eva helyett melyik adózási formát választják a jövőben.

Mit kell tudnunk a számviteli törvény módosításairól?

A számvitelről szóló törvényben több változás is van, mely természetesen a könyvelést is érinti.  A változással érintett területek az alábbiak: bevétel elszámolása, egyösszegű értékcsökkenés, céltartalék. Az egyösszegben elszámolható értékcsökkenés összege 100.000,- Ft-ról 200.000,- Ft-ra emelkedett.  Kibővítették a céltartalék képzésének lehetőségét, így 2020-ban már a megkötött hátrányos szerződésekből eredő jövőbeli veszteségekre is lehet céltartalékot képezni. Az IFRS-ekhez való közelítés céljából a több üzleti évet is érintő bevételek (projektszerződések) esetében az aktív és a passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba kell hozni az egyes évek árbevételeit, illetve az ahhoz kapcsolódó költségeket és ráfordításokat. 

Ezen felül módosítások vannak az átalakulásokkal kapcsolatosan, a saját tőkét érintően, a pótbefizetéssel kapcsolatosan.