Munkabér után fizetendő adók és járulékok

Munkabér adózása

A munkáltató a munkajogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóinak munkabért fizet. A munkabér több „részből” tevődik össze, melyek általában az alapbér, teljesítménybér, bérpótlékok stb.

Mint ismeretes a munkabérnek nem része a bérlet- vagy úti költségtérítés, a telefonszámla hozzájárulás, az egyéb költségtérítések.

A munkaszerződésben a munkabér bruttó összegben kerül meghatározásra. A jelenleg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére fizetett alapbér kötelező legkisebb összege (azaz az úgynevezett minimálbér): 161.000,- Ft, a garantált bérminimum pedig 210.600,- Ft.

Garantált bérminimum jár a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottnak.

Lássuk, ebből az összegekből mit visz haza a munkavállaló! Az első példa esetében nincs semmilyen kedvezmény, amit igénybe tud venni a munkavállaló!

Bruttó bér és levonások jogcímei:Levonások
Bruttó bér161.000,- Ft
Fizetendő SZJA 15 % vagyis (161.000,- x 15 %)-24.150,- Ft
Egészségbiztosítási járulék: 7 % vagyis (161.000,- x 7 %)-11.270,- Ft
Nyugdíjjárulék 10 % vagyis (161.000,- x 10 %)-16.100,- Ft
Munkaerő piaci járulék 1,5 % vagyis (161.000,- x 1,5 %)-2.415,- Ft
Nettó munkabér107.065,- Ft

A munkabér után a munkáltató terhei a következők:

Munkáltató által fizetett összegek és jogcímei 
Kifizetésre kerülő munkabér161.000,- Ft
Szociális hozzájárulási adó 17,5 % vagyis (161.000,- x 17,5 %)+28.175,- Ft
Szakképzési hozzájárulás 1,5 %+2.415,- Ft
Munkáltató terhe minimálbér esetében191.590,- Ft

Abban az esetben, ha a munkavállaló kedvezményt tud igénybe venni, akkor a nettó jövedelem emelkedni fog. Az igénybe vehető kedvezmények a következők:

  • első házasok kedvezménye
  • családi kedvezmény

Mit kell tudni az első házasok kedvezményéről?

Ezt az első házasságot kötők vehetik igénybe, ami havonta 5.000,- Ft-ot jelent, és a kedvezményt legfeljebb 24 hónapra igényelhető. Az összesen igénybe vehető kedvezmény a 2 év alatt 12 x 5.000,- Ft, azaz 120.000,- Ft.

A kedvezmény a házasságkötés követő első hónapban igényelhető legkorábban, azaz ha valaki 2020. február 24.-én köt házasságot, akkor 2020. március hónapjától igényelheti.

A kedvezményt egy nyilatkozat kitöltésével lehet igényelni. A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy a házastársak közül ki veszi azt igénybe. A törvény megengedi, hogy mind a két fél igényelheti, ekkor 2500,- Ft kedvezményt kapnak a felek havonta. 

A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy nem igényeljük meg a kedvezményt havonta, hanem azt egy összegben az éves SZJA bevallással egyidejűleg kérjük meg.

Az első házasok kedvezménye a személyi jövedelemadóból (SZJA) kerül fontos, hogy munkanélküliek, KATÁS-ok, nyugdíjasok stb. ezt a kedvezményt nem tudják érvényesíteni!

Nézzük meg az előző példával, hogy az első házasok kedvezményével mennyi lesz a nettó jövedelme egy minimálbéresnek, ha a teljes összeget (5.000,- Ft) ő veszi igénybe:

Bruttó bér és levonások jogcímei:Levonások
Bruttó bér161.000,- Ft
Fizetendő SZJA 15 % vagyis (161.000,- x 15 %= 24.150,- Ft) + első házas kedvezmény 5.000,- Ft-19.150,- Ft
Egészségbiztosítási járulék: 7 % vagyis (161.000,- x 7 %)-11.270,- Ft
Nyugdíjjárulék 10 % vagyis (161.000,- x 10 %)-16.100,- Ft
Munkaerő piaci járulék 1,5 % vagyis (161.000,- x 1,5 %)-2.415,- Ft
Nettó munkabér112.065,- Ft

Jó látható, hogy az SZJA 15 %-ból (161.000,- Ft x 15 % = 24.150,- Ft) került az 5.000,- Ft levonásra, így lett 19.150,- Ft.

A munkáltató terhei nem változnak!

Könyvelés alapfogalmak: bizonylatolás

Mit kell tudni a családi kedvezményről?

A családi kedvezmény a kedvezményezett eltartottak után jár.

Családi adókedvezmény igénybe veheti az, aki a gyermekére tekintettel családi pótlékra jogosult. Megilleti még a várandós nőt (kismamát) és a vele egy háztartásban elő házastársát is a magzatfogantatásnak 91. napjától a megszületéséig. Továbbá megilleti a saját jogon családi pótlékra jogosult személyt és a rokkantsági járadékban részesülőt is.

Fontos megjegyezni, hogy csak az veheti igénybe, aki személyi jövedelemadó köteles jövedelemmel rendelkezik!

A családi adókedvezmény nem az adót, hanem a magánszemély összevont adóalapját csökkenti, azaz a bruttó munkabért.

A családi kedvezmény mértéke az eltartottak számától függ, vagyis

  • egy eltartott esetében 66.670,- Ft
  • két eltartott esetében 266.660,- Ft
  • három és minden további eltartott esetében 660.000,- Ft adóalap csökkentést jelent.

Ez az adóalap csökkentés 1 gyermek esetében 10.000,- Ft adócsökkenéssel, két gyermek esetében 40.000,- Ft csökkentéssel, három vagy több gyermek esetében 33.000,- Ft / gyermekkel csökkenti az adót. (Például 4 gyermeknél 4 x 33.000,- Ft = 132.000,- Ft/hó.)

A családi kedvezmény azokra a hónapokra érvényesíthető, amelyre tekintettel a családi pótlékot is juttatják.

A családi kedvezmény is megosztható a szülők között, az egy háztartásban élők között (pl.: élettárs).

A kedvezmény érvényesítését a munkáltatónál kell kérni adó előleg nyilatkozattal, illetőleg a közös megosztásról is nyilatkozatot tenni.

Erre is nézzünk példát!

Két gyermeket nevelő házaspárok esetében így alakul a minimálbér:

Bruttó bér és levonások jogcímei:Levonások
Bruttó bér161.000,- Ft
Fizetendő SZJA 15 %0,- Ft
Egészségbiztosítási járulék: 7 % vagyis (161.000,- x 7 %)0,- Ft
Nyugdíjjárulék 10 % vagyis (161.000,- x 10 %)-11.520,- Ft
Munkaerő piaci járulék 1,5 % vagyis (161.000,- x 1,5 %)-2.415,- Ft
Nettó munkabér147.065,- Ft

 Nézzük meg. hogy jöttek ki a számok!

Bruttó bér és levonások jogcímei:Levonások eredeticsaládi adókedvezménnyelkülönbözet
Bruttó bér161.000,- Ft161.000,- Ft
Fizetendő SZJA 15 % vagyis (161.000,- x 15 %)-24.150,- Ft0,- Ft24.150,- Ft
Egészségbiztosítási járulék: 7 % vagyis (161.000,- x 7 %)-11.270,- Ft0,- Ft11.270,- Ft
Nyugdíjjárulék 10 % vagyis (161.000,- x 10 %)-16.100,- Ft-11.520,- Ft4.580,- Ft
Munkaerő piaci járulék 1,5 % vagyis (161.000,- x 1,5 %)-2.415,- Ft-2.415,- Ft
Nettó munkabér107.065,- Ft147.065,- Ft40.000,- Ft

Jól látható, hogy a családi kedvezmény nemcsak az SZJA-ból, hanem az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból is igénybe vehető.

Fontos megjegyezni, hogy a munkaerő piaci járulék nem használható fel a családi adókedvezményhez!