Cégkivonat

Könyvelés, dossziék

Mit kell tudni a cégkivonatról?

Legelőször azt kell tisztázni, hogy mi is az a cégkivonat. A cégkivonat tulajdonképpen a cégbíróság által vezetett cégjegyzékből egy adott cégre vonatkozólag az adott pillanatban aktuális adatokat hitelesen tanúsító dokumentum.

Mire jó a cégkivonat?

Sokszor előfordul a gazdasági életben, hogy szükséges egy cég „leinformálása”. Ez történhet például egy szerződéskötéshez kapcsolódóan, pályázat beadásakor, vagy hitel igénybevételénél. Ennek keretében tulajdonképpen arról győződünk meg, hogy az a cég működik a valóságban, jogosult-e az adott tevékenységet végezni, van-e valós képviseleti joga annak a személynek, aki eljárni készül a cég nevében és így tovább. Mivel a cégjegyzék nyilvános így bárki számára lehetőség nyílik, hogy utánanézzen az adott cégnek.

Mit tartalmaz a cégkivonat?

A cégkivonatnak egységes törvényileg meghatározott tartalma van.  Ez azt jelenti, hogy valamennyi cég esetében ugyanazokat az adatokat tartalmazza. Ezeket az adatokat nevezzük kötelezően bejegyzendő adatoknak is, melyek az alábbiak:

 • cégjegyzékszám
 • cégelnevezése, a cég rövidített neve
 • székhely
 • telephelyek, fióktelepek
 • cég fő tevékenysége
 • cég tevékenységei
 • jegyzett tőke és annak megoszlása (pénzbeli hozzájárulás, apport)
 • adószám
 • a cég státusza
 • bejegyzés dátuma
 • cégforma (pl: Bt, Kft, Nyrt, Zrt)
 • létesítő okirat kelte és módosításainak dátuma
 • cégjegyzésre jogosult személyek,
 • a cégképviselet módja (önálló vagy együttes)
 • könyvvizsgáló adatai
 • bankszámlaszám(ok)
 • a cég statisztikai száma
 • a tagok, tulajdonosok adatai

Természetesen az előfordul, hogy ha egy cégnek nincs telephelye, akkor erre vonatkozólag nem fogunk a cégkivonatban adatot találni. Ilyen még a könyvvizsgáló is. 

Cégkivonat formája, lekérdezése

A cégkivonat formáját tekintve két féle lehet, papír alapú és elektronikus okirat formájában megjelenő.  Egy adott cégre vonatkozólag hiteles cégkivonatot a cégbíróságon vagy elektronikus úton az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs rendszertől kaphatunk, természetesen díj megfizetése ellenében.

Nem hiteles cégkivonatot (ami tájékoztató jellegű, illetve közhiteles okiratként fel nem használható) Igazságügyi Minisztérium által üzemeltetett https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegkereses oldalon találunk.

A cégbíróságtól kért cégkivonat papír alapú, közokirat, azaz közhiteles dokumentum, vagyis bizonyító erővel rendelkezik.  A cégbíróságok a megyei Törvényszék keretén belül működnek. (Például Budapesten a Fővárosi Törvényszék, Heves megyében az Egri Törvényszék.)

Meddig használható egy cégkivonat?

Hivatalos ügyintézésnél általában 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kell használni, ennél régebbit nem fogadnak el.

Cégkivonat szabályozása

 A cégkivonathoz két jogszabály kapcsolódik:

 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról